Results & Videos: Russian Cup 2012

IMG_9831

Thank you to Rewriting Russian Gymnastics and The All Around for posting results. Viktoria Komova image courtesy of The Artistic Gymnastics Federation of Russia.

WAG

All Around

 1. Viktoria Komova 15.200 16.200 15.067 14.300 60.767
 2. Aliya Mustafina 15.067 15.867 14.100 14.133 59.167
 3. Yulia Inshina 13.700 14.200 14.400 13.867 56.167
 4. Ksenia Afanasyeva 13.600 13.500 14.700 14.267 56.067
 5. Anna Pavlova 14.733 12,833 14,533 13.600 55.697
 6. Anna Myzdrikova 13.833 11.867 13.300 13.400 52.400
 7. Yulia Belokobylskaya 13.367 12.500 13.567 12.900 52.334
 8. Anastasia Sidorova 14.300 10,333 13,133 14.033 51.799

Vault

1.    Anna Pavlova                   14.390 (5.8/5.6)
2.    Tatiana Nabieva               14.150 (5.2/5.8)
3.    Anna Myzdrikova            13.800 (5.0/5.6)
4.    Ekaterina Svetkova          12.880 (4.6/4.6)
5.    Kristina Bodryagina          12.790 (4.6/4.4)
6.    Olga Bikmurzina               12.025 (4.0/4.6)
7.    Maria Paseka                   11.930 (6.5/5.8)

 Uneven Bars

1.     Aliya Mustafina                 16.150 (7.0)
2.     Anastasiya Grishina           15.450 (6.5)
3.     Viktoria Komova              15.150 (7.0)
4.     Tatiana Nabieva                14.900 (6.1)
5.     Anna Dementieva             14.425 (6.1)
6.     Anna Rodionova               13.500 (6.2)
7.     Maria Paseka                   13.175 (6.1)
8.     Ksenia Afanasyeva           12.900 (5.7)

Beam
1. Komova 15.325/6.3
2. Mustafina 15.000/6.1
3. Dementieva 14.950/6.4

Floor
1. Mustafina 14.750/5.9
2. Komova 14.300/5.8
3. Sidorova 14.150/5.8

 

MAG

All Around

 1. Belyavski 89.131
 2. Khorokhodin 87.997
 3. Pakhomenko 87.932
 4. Russinyak 86.997
 5. Gogotov 86.432
 6. Ignatyev 86.330
 7. Ignatenkov 84.897

High Bar

1.     Nikita Ignyatev                14.833 (6.7)
2.     David Belyavsky             14.467 (6.0)
3.     Sergei Khorokhordin      14.033 (6.2)
4.     Alexei Rostov                 13.833 (6.0)
5.     Kirill Ignatenkov             13.333 (5.9)
6.     Andrei Cherkasov          12.533 (4.9)
7.     Danil Kazachov              12.500 (5.1)
8.     Alexander Klochkov      10,700 (2.7)

Floor

1.      Nikita Ignatyev               14.633 (6.1)
2.      Sergei Khorokhordin      14.433 (5.8)
3.      David Belyavsky             14.167 (6.0)
4.      Alexander Ilyn                14.067 (5.6)
5.      Denis Ablyazin               14.033 (7.1)
6.      Igor Pakhomenko           13.767 (6.2)
7.      Dmitri Gogotov               13.533 (6.0)
8.      Andrei Cherkasov          10.900 (4.0)

Pommel Horse

 1. David Belyavsky             15.200 (6.3)
 2. Andrei Perevoznikov       15.033 (6.6)
 3. Igor Pakhomenko            14.766 (6.2)
 4.  Sergei Khorokhordin       14.433 (5.8)
 5. Nikita Ignatyev                14.300 (5.6)
 6. Alexander Ilyn                 12.967 (5.5)
 7. Alexander Balandin          12.200 (5.1)

Vault

 1. Ablyazin 15.850/7.2 – 7.0
 2. Yakubovskiy 15.233/6.2 – 6.6
 3. Lezhankin 14.700/6.6 – 6.2

Parallel Bars

 1. Belyavskiy 15.267/6.4
 2. Khorokhordin 15.033/6.5
 3. Ignatyev 14.767/6.3

Still Rings

 1. Pluzhnikov 15.533/6.8
 2. Ablyazin 15.333/6.6
 3. Balandin 15.200/6.7

Leave a Comment

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design