Sui+Lu+Artistic+Gymnastics+World+Championships+9wSkBLaoayCl

China names Olympic Teams

MAG: Zou Kai, Chen Yibing, Zhang Chenglong, Teng Haibin, Feng Zei Alternates: Guo Weiyang, Yan Mingyong WAG: Yao Jinnan, Sui Lu, Huang Qiushuang, Deng Linlin Fifth member to be chosen from:He Kexin, Jiang Yuyuan, Tan Sixin This is not yet […]

Continue Reading...

Powered by WordPress | Deadline Theme : An AWESEM design

  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • Flickr
  • YouTube